Collectieve zorgverzekering voor laag inkomen


Iedereen verdient goede zorg. Ook als u een laag inkomen heeft. Met een collectieve zorgverzekering bent u goed verzekerd tegen lagere kosten want de gemeente betaalt mee aan de premie. Voor 2016 kunt u kiezen uit verschillende polissen van twee zorgverzekeraars, Zorg en Zekerheid (ZZ) en
Menzis.

De collectieve zorgverzekering is voor inwoners met een inkomen tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. De huidige zorgverzekeraar is Azivo. Ongeveer 4400 Zoetermeerders zijn hier verzekerd. Het is een zeer uitgebreide verzekering en voor mensen met hoge zorgkosten zeer aantrekkelijk. Maar
voor inwoners met lage zorgkosten is deze verzekering te uitgebreid en daarmee te duur. Daarom komen er twee zorgverzekeraars die allebei een beperkte polis en een uitgebreide polis aanbieden.

ZZ en Menzis

Na een verkenning zijn voor 2016 ZZ en Menzis geselecteerd. Binnenkort zullen de contracten worden gesloten. Menzis en ZZ bieden naast de basisverzekering verschillende aanvullende verzekeringen en de mogelijkheid om wel of niet het eigen risico mee te verzekeren. Wethouder Kuiper (Sociale
Zaken): 'Zo is er altijd een polis die goed aansluit bij de persoonlijke situatie van inwoners. Ik verwacht dat door de toevoeging van goedkopere variant-polissen nu ook Zoetermeerders met lage zorgkosten geinteresseerd zullen zijn'.

Deelnemers Azivo

Maakt u op dit moment gebruik van de collectieve verzekering via Azivo, dan ontvangt u hierover half oktober van de gemeente een brief met verdere informatie.

Voorlichting

Over de zorgverzekering voor 2016 zal de gemeente de aankomende periode via meerdere kanalen informatie geven. Kijk hiervoor o.a. op deze website en hou de gemeentepagina van ZoetermeerDichtbij in de gaten. Op 19 november worden de premies voor 2016 bekend gemaakt. Vanaf deze datum is het
mogelijk de verschillende polissen met elkaar te vergelijken en een keuze te maken.