Inwoners aan zet bij inspirerende avond in De Vleer


Etten-Leur is rijk aan actieve inwoners. Veel sociaal betrokken mensen realiseren mooie projecten waar andere Etten-Leurnaren van mogen meegenieten. Afgelopen dinsdagavond waren ze bij elkaar bij de Inspiratieavond Bewonersinitiatieven.

Zo'n 60 inwoners en (vrijwilligers)organisaties kwamen bij elkaar om hun initiatief onder de aandacht te brengen. In presentaties en workshops deden ze nieuwe kennis op, wisselden ze ervaringen uit en kregen ze handvatten voor hun zoektocht naar middelen en mensen voor hun project. En dat
werkte.

Succesvolle bewonersinitiatieven waren aanwezig zoals: Present in Vriendschap, de Samentuin Van Gogh, De Achtertuin, de Bruggenbouwers, digitaal platform www.inetten-leur.nl, boetseerworkshops voor Parkinsonpatienten en het ZwerfAfvalPakkersteam. Bij allen is het begonnen als initiatief van
een enkeling of een groepje, als hobby, uit maatschappelijke betrokkenheid of om bij te dragen aan de oplossing van een sociaal probleem.

Ook gepassioneerde Etten-Leurnaren met nieuwe bewonersinitatieven staken hun licht op: een plukroute bijvoorbeeld. Paul Bluemink kreeg al veel bijval voor dit idee, dat hij nu samen met anderen uitwerkt.

De SESAM Academie, Zorgbelang Brabant, Vrijwilligerscentrale Etten-Leur en de gemeente Etten-Leur organiseerden de avond. Zij kunnen bewonersinitiatieven mede ondersteunen.