Brinkers blijft in Zoetermeer


De naam van Brinkers roept bij vele Zoetermeerders herinneringen op aan de boter- en margarinefabrieken in Zoetermeer. De gemeente heeft besloten dat de naam van Brinkers aan Zoetermeer verbonden moet blijven en heeft daarom de nieuwe zijstraat bij de nieuwbouw bij de Van
Leeuwenhoeklaan/Vlamingstraat naar dit bedrijf vernoemd: Brinkershof.

Bij de Van Leeuwenhoeklaan/Vlamingstraat worden luxere woningen gebouwd, waardoor een extra zijstraat ontstaat. In het bestemmingsplan was sprake van woningen en kantoorbouw, maar gezien de grote behoefte aan woningen en de beperkte vraag naar kantoren is in januari 2015 voorgesteld om hier
uitsluitend woningen te realiseren. Het college heeft op 6 oktober ingestemd met deze aanpassing en stelt de raad voor hiermee in te stemmen. Van 1915 - 1968 was een margarinefabriek van Brinkers gevestigd bij de Van Leeuwenhoeklaan/Vlamingstraat en daarom is gekozen deze straat hiernaar te
vernoemen.

Boter, margarine, olien en vetten

Bernardus Brinkers startte in 1878 zijn boterhandel in de Dorpsstraat in het dorp Zegwaart. Enkele jaren later ging hij over op de productie van margarine en in 1915 verplaatste hij het bedrijf naar de Vlamingstraat. Rond de 1920 was Brinkers de grootste margarinegrossier van Nederland en een
van de grootste werkgevers in Zoetermeer.

Leeuwenzegel

De sanering van de Dorpsstraat luidde een nieuw tijdperk in: Brinkers verhuisde naar een nieuwe fabriek aan de Bleiswijkseweg in 1968. Op het nieuwe gebouw aan de Bleiswijkseweg prijkte groot het logo van de Leeuwenzegelmargarine, een van de bekendste merken van Brinkers. In die tijd werkten
er zo'n 650 medewerkers, waaronder zeer veel Zoetermeerders. In 1998 vertrok Brinkers naar Dronten, een tijdperk van 120 jaar Brinkers in Zoetermeer was ten einde.