Inspraakbijeenkomst Uitvoeringsregels Evenementen 2016


Inspraakbijeenkomst Uitvoeringsregels Evenementen 2016

Nieuwe uitvoeringsregels voor evenementen

Het college van burgemeester en wethouders heeft nieuwe uitvoeringsregels voor evenementen opgesteld. Hierbij is afgesproken dat aan een ieder de mogelijkheid van inspraak wordt geboden voordat de nieuwe regels definitief worden vastgesteld en in werking treden.

Inspraakbijeenkomst

Daarom vindt er op donderdag 15 oktober a.s. van 19.00 uur tot 21.00 uur in het gemeentehuis van Onderbanken een inspraakbijeenkomst plaats over de nieuwe "Uitvoeringsregels evenementen gemeente Onderbanken 2016". Tijdens de bijeenkomst worden de uitvoeringsregels toegelicht waarna er
gelegenheid wordt geboden tot het geven van reacties hierop. Natuurlijk is er ook de gelegenheid tot het stellen van vragen. Van de inspraakbijeenkomst wordt een verslag gemaakt.

Inzien

Voor deze bijeenkomst is het van belang om kennis te kunnen nemen van de nieuwe regels. De "Uitvoeringsregels evenementen gemeente Onderbanken 2016" staan op de website van de gemeente Onderbanken onder nieuwsberichten (http://www.onderbanken.nl/nieuws-en-bekendmakingen/nieuwsberichten_3461/
). Natuurlijk is het ook mogelijk om de uitvoeringsregels op verzoek aan u toe te zenden.

Vervolg

Nadat de inspraakprocedure is voltooid zal het college een definitief besluit nemen met inachtneming van de ingekomen reacties. De besluitvormingsprocedure wordt openbaar bekend gemaakt. De inwerkingtreding is voorzien op 1 januari 2016.

Aanmelden

Belangstellenden worden verzocht zich voor deze bijeenkomst voor 14 oktober a.s. eerst aan te melden per e-mail via evenementen@onderbanken.nl of telefonisch onder nummer 045-5278721. Hierbij dient u uw naam en telefoonnummer en e-mail adres door te geven!

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met bureau algemene en juridische zaken onder telefoonnummer onder 045-5278721.

* Uitvoeringsregels evenementen gemeente Onderbanken 2016 deel 1 tot pag 54.pdfpdf(2,34 MB)
* Uitvoeringsregels evenementen gemeente Onderbanken 2016 deel 2 vanaf pag 55.pdfpdf(946,5 KB)

Document download informatie:

* Bestanden met de extensie .pdf kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: Adobe Reader