Innovation by all and for all; Shaping a sustainable future for empl..


Innovation by all and for all; Shaping a sustainable future for employment in manufacturing

2015 - In dit Position Paper presenteert IndustriAll (een commissie van de verenigde Europese vakbonden in de industrie) haar visie op een model dat innovatie toegankelijk maakt voor alle werknemers en burgers en in het belang van allen: `Innovation by all and for all'.

10 beleidsvoorstellen
IndustriAll doet tien beleidsvoorstellen om deze visie waar te maken. De voorstellen 7 en 8 verwijzen direct naar sociale innovatie.

Voorstel 7
`IndustriAll Europe en haar leden bepleiten betere informatie & consultatie rechten en een intensieve sociale dialoog over sociale innovatie en vragen om die te starten in regio waar dit debat nog niet wordt gevoerd. Zij zijn in staat en bereid om aan dit debat deel te nemen. Ze vragen
werknemers en hun vertegenwoordigers direct te betrekken bij de discussie over innovatieprocessen en doelen, bij het stellen van prioriteiten en de strategie om die te bereiken - in een proces van `innovatie democratie'.

Voorstel 8
IndustriAll Europe verlangt een EU breed recht voor alle werknemers om het initiatief te nemen voor `werknemersgedreven innovatie' - al moet dat in geen geval een verplichting worden.

Conclusie
IndustiAll roept de sociale partners op Europees niveau, de EU, lidstaten en bedrijven op om te investeren in R&D en Innovatie en in regelgeving te voorzien ten einde een betere kwaliteit van leven te realiseren en een eerlijke verdeling van welvaart en daarbij alle stakeholders te betrekken,
zoals klanten, gebruikers, zakelijke partners en vooral het personeel.

Referentie
`Innovation by all and for all. Shaping a sustainable future for employment in manufacturing.' (`Innovatie voor en door allen. Een duurzame toekomst voor de werkgelegenheid in de industrie') Position Paper: Innovation Policy IndustriAll 60/2015.

Het Paper is toegevoegd als bijlage.

Thema's: Innovatie & innovatievermogen, Arbeidsverhoudingen
Sector: Industrie
Bron: International declaration