Nieuw asfalt voor Emrikweg


* 7 oktober 2015

Nog dit jaar wordt groot onderhoud aan de asfaltverharding gedaan op de Emrikweg in de Waarderpolder. Het oude asfalt wordt verwijderd, de fundering op enkele plekken hersteld en de gehele weg krijgt een nieuwe laag asfalt. Ook zal de aannemer de huisaansluitingen van de riolering controleren
door middel van videocontrole. Zo nodig wordt deze ook hersteld.

Planning

De planning van de werkzaamheden en de bereikbaarheid van de bedrijfspanden zal de aannemer die wordt geselecteerd, afstemmen met de aan de Emrikweg gevestigde bedrijven. De bus wordt omgeleid via de A. Hofmanweg. In het contract met de aannemer stelt de gemeente dat het werk uiterlijk 31
december 2015 moet zijn afgerond.

Meer informatie

Zodra de aannemer geselecteerd is en er meer zicht is op de planning wordt hierover gecommuniceerd.