Vanaf 12 oktober 2015: plaatsing bladkorven


Vanaf 12 oktober 2015: plaatsing bladkorven

Vanaf 12 oktober plaatsen we op diverse locaties weer bladkorven. Deze zijn voor het ruimen van bladeren op de openbare weg, binnen de bebouwde kom.

Het komt de veiligheid ten goede en we zijn er blij mee als u daaraan een bijdrage wilt leveren. Ook bladeren uit eigen tuin mogen in de korf gedaan worden. Voor wat hoort wat. Bladkorven zijn alleen bedoeld voor bladeren. Dus niet voor takken, hegsnoeisel e.d..

Behalve via de bladkorven halen we grote hopen bij elkaar geveegde bladeren apart op. Hiervoor kunt u bellen naar het Meldpunt: 140162. In principe halen we dan binnen drie werkdagen de bladeren op.

Locaties

Binnen de gemeente staan circa 120 bladkorven. Bij het bepalen van de plaatsen is rekening gehouden met het openbaar groen in de buurt. Hiermee bereiken we volgens onze beoordeling een goede dekking van korven over de gehele gemeente. Om de afstand beloopbaar te houden worden de bladkorven
zoveel mogelijk halverwege de weg geplaatst.