Militaire oefening


Militaire oefening
01-10-2015 Op 6 en 8 oktober a.s. zal door militairen van de Koninklijke Landmacht worden geoefend in Druten.
De oefening zal plaats vinden in de oude Steenfabriek en aangrenzende terreinen aan de Waalbandijk in Druten (Noordwest). De oefening zal zich alleen hier voltrekken zodat de overlast in onze gemeente beperkt blijft. Wel wordt de actie ondersteund door heli's, wat geluidshinder kan geven.

Schade en/of klachten?

Er zal alles aan gedaan worden om hinder of overlast voor de burgers en het
verkeer te voorkomen.

Indien er door de oefening schade is ontstaan kunt u contact opnemen met:

Ministerie van Defensie
Sectie claims Ministerie van Defensie
Postbus 90004
3509 AB Utrecht
030-2180420