Christiaan van der Lingen: 'Ik vind het mooi om mensen te zien groei..


Christiaan van der Lingen: 'Ik vind het mooi om mensen te zien groeien'

Pagina opties

*
Druk op de print knop van uw browser om af te drukken.
* Deze pagina doorsturen
* Facebook
* Twitter

woensdag, 07 oktober 2015

Sinds kort zijn er in Nieuwegein, verdeeld over de verschillende wijken, zeven buurtsportcoaches actief. Een buurtsportcoach is iemand die, vanuit het overkoepelende SportID Nieuwegein, sport- en beweegactiviteiten organiseert en daar ook andere organisaties als scholen, sportverenigingen en
zorg- en welzijnsinstellingen bij betrekt. Zo laat hij mensen op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en bewegen. De buurtsportcoaches worden allemaal op deze plek aan u voorgesteld. Deze week is Christian van der Lingen aan de beurt. Hij is buurtsportcoach Speciallympic; sporten
en bewegen voor mensen met een beperking.

Christian van der LingenPlezier

`Sport geven is plezier geven', zegt Christian. `Het is prachtig om te zien hoe mensen kunnen groeien door sport of spel. Ik ben een groot deel van mijn tijd bezig met Speciallympics en dan maak ik deelnemers mee die bij de eerste bijeenkomst niks durven te zeggen maar al na een paar weken het
grootste woord hebben en een aanjager zijn in de groep.' Speciallympics is een speciaal sport- en beweegprogramma voor mensen die moeite hebben aansluiting te vinden bij het reguliere sport en beweegaanbod. Christian: `Doel is om iedereen op zijn eigen niveau mee te laten doen aan sport en er
vooral ook veel plezier aan te laten beleven. Momenteel hebben we groepjes voor onder andere zwemmen, tafeltennis, G-voetbal (voetbal voor mensen met een verstandelijke beperking, red.) en het aanbod van Studio Vitaal. In dit aanbod wordt ook aandacht besteed aan gezond koken en gezonde
voeding.

Deur staat altijd open

In mei van dit jaar organiseerde Christian in samenwerking met verschillende partners een evenementenweek, waarbij zes sport- en beweegactiviteiten aan bod kwamen. `Deze evenementenweek heeft ons bekendheid gegeven en ook nieuwe deelnemers, in totaal hebben we er nu ongeveer vijftig, maar het
kan altijd beter en dus hoop ik dat dit interview bijdraagt aan nieuwe deelnemers. Wie mee wil doen, kan altijd mailen, bellen of langskomen. Mijn deur staat altijd open. Desnoods kom je eerst alleen een keertje kijken of je het leuk vindt.'

Vreugde overdragen

Christian heeft de Academie voor Lichamelijke Opvoeding gedaan. Na zijn afstuderen heeft hij als docent lichamelijke opvoeding gewerkt op een middelbare school. Ook volgde hij de post-bachelor opleiding gedragsproblemen en passend onderwijs en werkte daarna als combinatiefunctionaris
(sportcoach voor kinderen) in Nieuwegein. Dat is nu dus verbreed naar buurtsportcoach, want dat is voor alle leeftijden. Christian wil zijn plezier in sport graag overdragen op andere mensen. Hij wil iedereen laten zien dat er een mogelijkheid is om op het eigen niveau te kunnen sporten.
Hierdoor wil hij zoveel mogelijk mensen plezier laten beleven aan sport en bewegen.

WILLogo

Behalve bij Speciallympics is Christian ook betrokken bij sporten en bewegen voor mensen van 18-27 jaar die zonder werk zitten. Het is onderdeel van het project Merwestein werkt 2015 en is een samenwerking tussen SportID Nieuwegein en Werk & Inkomen Lekstroom (WIL). Met behulp van sportlessen
die verzorgd worden door Christian en workshops van WIL, worden de deelnemers begeleid naar (betaald) werk, een werkervaringsplek/vrijwilligerswerk of een studie. Christian: `Daarnaast ben ik ook nog, samen met mijn collega Jolanda ter Haar, buurtsportcoach van de wijken Centrum, Merwestein
en Doorslag. Het is kortom een hele afwisselende en boeiende baan waarbij je mensen laat groeien in hun persoonlijke en fysieke ontwikkeling.'

Doe mee

Wie mee wil doen aan Speciallympics, sporten en bewegen voor mensen zonder werk, iets op het gebied van sport en bewegen wil organiseren in de genoemde wijken of meer informatie wil, kan contact opnemen met Christian via tel. (030) 600 42 61 of via mail: c.vanderlingen@merwestein.nl.

SportID Nieuwegein ontwikkelt sport- en beweegactiviteiten en voert die uit samen met verschillende organisaties in Nieuwegein. Zo laat zij inwoners op een laagdrempelige manier kennis maken met sport en bewegen. Want als je gerege;d sport en beweegt zit je vaak lekkerder in je wel. Je hebt
minder vaak ondersteuning nodig en bent meer betrokken bij je buurt. Dat is fijn, niet alleen voor jezelf maar ook voor de mensen in jouw omgeving. En dit draagt uiteindelijk bij aan een veerkrachtige samenleving, die een stootje kan hebben als het even niet meezit. De gemeente Nieuwegein
investeert daarom al jaren in goede sport- en beweegmogelijkheden, waaronder dit initiatief van NV Sportinrichtingen Nieuwegein.
Kijk voor meer informatie over Sport ID Nieuwegein en het volledige aanbod op www.sportidnieuwegein.nl. Contact opnemen kan via info@sportidnieuwegein.nl of tel.: (030) 600 42 60