Informatieavond Wet Markt en Overheid


Woensdagavond 14 oktober 2015 organiseert de Gemeente Geertruidenberg een informatieavond over de Wet Markt en Overheid. Graag nodigen wij u uit om hierbij aanwezig te zijn in dorpshuis de Haven van 19.30 uur tot 21.30 uur.

Wet Markt en Overheid

Wij als overheid concurreren regelmatig met bedrijven. Natuurlijk mag dit, maar dan moet wel iedereen gelijke kansen krijgen. Dit is niet altijd het geval als wij als gemeente commerciele activiteiten uitvoeren. De Wet Markt en Overheid voorkomt deze oneerlijke concurrentie. In 2014 heeft de
gemeenteraad de lokale regeling van deze wet vastgesteld. In dit besluit heeft de raad instanties en diensten benoemd die buiten werking van deze wet vallen.

Herziening besluit

Na bijna een jaar uitvoering te hebben gegeven aan deze wet, willen wij met u praten over de huidige uitvoering. Aan de hand van stellingen willen wij antwoorden krijgen op onder andere de vragen: Ontbreken er volgens u diensten/instanties? Zijn er maatschappelijke partners die activiteiten
van ons kunnen en willen overnemen?

De ideeen die tijdens deze avond worden verzameld, worden aan de gemeenteraad voorgelegd. Deze resultaten kunnen aanleiding zijn om het besluit van de gemeenteraad in 2014 te herzien.

Het zou fijn zijn als u zich voor dinsdag 13 oktober aanmeldt via het algemeen telefoonnummer 14 0162 of receptie@geertruidenberg.nl