Raadsvergadering gemeenteraad 13 oktober 2015(07-10-2015)


Op dinsdag 13 oktober 2015 wordt in het gemeentehuis van Korendijk, Voorstraat 31 te Piershil, een openbare vergadering van de raad gehouden. De raadsvergadering begint om 20.00 uur. Iedereen die hierbij aanwezig wil zijn is van harte welkom.

Op de agenda van de raad staan de volgende voorstellen:

Collegevoorstellen voor de raad

* Wijziging diverse gemeenschappelijke regelingen;
* Regionale Woonvisie Hoeksche Waard.

De burgemeester,
drs. S. Stoop

Agenda en vergaderstukken

De vergaderstukken liggen ter inzage in het gemeentehuis en zijn te raadplegen op www.korendijk.nl, via startpagina doorklikken naar `Vergaderagenda'.

U kunt u via onze site abonneren op de nieuwsbrief zodat u geinformeerd wordt zodra er nieuwe stukken (voor commissie-en raadsvergaderingen) op de site staan. Als u een iPad heeft kunt u ook de gratis app "Politiek Portaal" downloaden. Dit is de publieke versie van de app waarmee de raadsleden
vergaderen, alleen de openbare stukken zijn daarin te zien.

Spreekrecht burgers

Belangstellenden kunnen tijdens de openbare vergadering van de raad het woord voeren, inspreken, over geagendeerde en niet-geagendeerde onderwerpen. Degene, die van het spreekrecht gebruik wil maken, meldt dit tenminste 24 uur voor de aanvang van de vergadering aan de griffier. Hij/zij dient
hierbij zijn/haar naam, adres en telefoonnummer en het onderwerp waarover hij/zij het woord wil voeren, te vermelden. Elke spreker krijgt maximaal vijf minuten het woord. De griffier, mevr. A. Goslings, is op maandag, dinsdag en donderdag te bereiken op tel: (0186) 697 795 of te e-mailen via
het e-mailadres: griffier@korendijk.nl

Vergadering raad live te beluisteren

Het is mogelijk de raadsvergadering live te beluisteren via deze link. Bent u niet in de gelegenheid deze uitzending te volgen dan kunt u deze, via dezelfde link, op een later tijdstip alsnog beluisteren.