Sociale index Geldrop-Mierlo - gegevens per wijk in kaart gebracht


Sociale index Geldrop-Mierlo - gegevens per wijk in kaart gebracht

Publicatie 7 oktober 2015

Voor de gemeente wordt een Sociale Index gemaakt. In deze index staat per wijk een aantal gegevens die vergeleken worden met het gemiddelde in Geldrop-Mierlo. Straks kunnen inwoners, gemeente en organisaties in een oogopslag zien hoe een wijk er op een aantal punten (leefbaarheid, toerusting,
jeugd en kwetsbaren) voor staat. Bijvoorbeeld of het in de wijk veiliger is dan gemiddeld in onze gemeente, of dat er meer of minder mensen dan gemiddeld vrijwilligerswerk doen.

Gerichte dienstverlening

Het is de bedoeling om de Sociale Index iedere twee jaar met nieuwe cijfers te vullen. We willen niet alleen zien hoe een buurt er voor staat, maar ook hoe een buurt zich ontwikkelt. De Sociale Index is ook een hulpmiddel voor de gemeentelijke organisatie. Bijvoorbeeld voor een meer gerichte
dienstverlening.

Samenspraak

De opzet van de Sociale Index is gepresenteerd aan de gemeenteraad. Inmiddels zijn alle cijfergegevens verzameld en gebundeld. Inwoners worden betrokken bij de analyse van de cijfergegevens. Er wordt een presentatie gehouden in de Wmo-raad en er worden afspraken gemaakt met contactpersonen in
de wijk. Ook inwoners die niet actief zijn bij een wijkvereniging of belangenvereniging worden uitgenodigd mee te denken bij de beoordeling van de gegevens. Zij weten immers als geen ander hoe hun wijk eruit ziet en wat er speelt. De uitkomst van dit proces zal worden gepresenteerd aan het
college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad.