Informatieavonden Haalbaarheidsonderzoek Vijfheerenlanden


De afgelopen periode hebben de gemeenten Zederik, Leerdam en Vianen laten onderzoeken of een gemeentelijke fusie mogelijk is. Binnenkort wordt in elke gemeente een informatieavond gehouden voor inwoners. Hier praten we u bij over de uitkomsten van het onderzoek en de vervolgstappen. Ook kunt u
vragen stellen. U kunt naar de bijeenkomst van uw eigen gemeente gaan, maar u bent ook van harte welkom op een van de andere avonden als u dit beter uitkomt.

De data van de informatieavonden zijn:

* Leerdam: maandag 26 oktober, locatie en tijd volgen nog
* Zederik: woensdag 21 oktober om 20.00 uur in dorpshuis De Linde, Meerkerk
* Vianen: woensdag 21 oktober, locatie en tijd volgen nog

Volgende week volgt er meer informatie over de opzet van deze informatieavonden.

Het rapport

U kunt het onderzoeksrapport downloaden via onze pagina over het haalbaarheidsonderzoek.

Hoe nu verder?

De drie gemeenten houden elk op dinsdag 10 november 2015 gelijktijdig een besluitvormende vergadering. Daarin wordt een besluit genomen over de herindeling, provinciekeuze en om het vervolgproces (de zogeheten Arhiprocedure) al dan niet in gang te zetten.

Deze vergaderingen zijn openbaar. U kunt er dus bij aanwezig zijn. Bij een grote opkomst is het mogelijk dat u niet in de raadzaal plaats kunt nemen. Wij zullen dan zorgen voor een videoverbinding in een andere ruimte.