Gemeente De Ronde Venen draagt bij aan huisvestingsvraag vluchtelingen


Door de inzet van ambtenaren bij de opvanglocaties in onder meer Kockengen en Houten ondersteunt de gemeente De Ronde Venen gemeenten in de regio bij de opvang van vluchtelingen. Daarnaast zoekt de gemeente naar mogelijkheden om meer vergunninghouders permanent te huisvesten. Zij hebben een
verblijfsvergunning, maar zitten nu nog vaak in asielzoekerscentra bij gebrek aan permanente woonruimte. Door hier op in te zetten, wil de gemeente bijdragen aan de uitstroom uit de asielzoekerscentra, waardoor daar ruimte vrij komt voor nieuwe asielzoekers.

De gemeente blijft komende tijd onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor huisvesting van vergunninghouders. In deze verkenning wordt ook naar locaties gekeken die nu nog geen woonbestemming hebben, maar die daarvoor wel geschikt te maken zijn.

De groep is in feite op te delen in tweeen: in asielzoekers en vergunninghouders. De eerste zijn de mensen die net in ons land arriveren en in de asielprocedure komen/zitten. De tweede groep zijn de mensen die al langer in Nederland zijn en die inmiddels een vergunning hebben om in Nederland
te mogen blijven. De huisvestingsvraag van deze twee groepen is ook wezenlijk verschillend. Voor asielzoekers gaat het om tijdelijke opvang, terwijl de vergunninghouders op zoek zijn naar permanente huisvesting. Bij asielzoekers gaat het om opvang voor grote groepen mensen, terwijl het bij
vergunninghouders gaat om de huisvesting van individuele huishoudens.