Subsidie voor organiseren van bijzondere ontmoetingen tussen Haarlem..


* 7 oktober 2015

Vrijwilligersorganisaties kunnen wederom bij de gemeente Haarlem subsidie aanvragen voor activiteiten die wederzijds respect voor verschillende opvattingen en levensstijlen in de Haarlemse samenleving bevorderen. Het gaat om activiteiten en projecten die niet voor de hand liggende ontmoetingen
tussen burgers met verschillende levensstijlen en opvattingen tot stand brengen en het wederzijds begrip vergroten. Aanvragen in het kader van deze subsidieregeling `Diversiteitsbevordering' kunnen tot 1 november aanstaande worden ingediend en moeten gaan over activiteiten die plaatsvinden in
de eerste helft van 2016.

Activiteiten die in aanmerking komen moeten zichtbaar in Haarlem plaatsvinden met aantoonbaar als doel het wederzijds respect voor verschillende opvattingen en levensstijlen te bevorderen. Per activiteit kan er maximaal EUR 2.000,- aangevraagd worden. De regeling staat open voor alle Haarlemse
vrijwilligersorganisaties. Aanvragen worden beoordeeld op zaken als: Hoe komt de niet voor de hand liggende ontmoeting tot stand? Hoe wordt het wederzijds respect voor verschillende opvattingen en levensstijlen bevorderd? Ook naar elementen als gezamenlijkheid, samenwerking met anderen en
cofinanciering wordt gekeken. De precieze voorwaarden staan beschreven in de uitvoeringsregeling diversiteitsbevordering.

Aanvragen kunnen tot 1 november aanstaande worden ingediend bij Gemeente Haarlem Subsidiebureau, Postbus 511, 2003 PB Haarlem.
Meer informatie, de uitvoeringsregeling en een aanvraagformulier vindt u op www.haarlem.nl/subsidie-diversiteit.