Pleegzorg Nederland zoekt nieuwe pleegouders


Supergewone mensen gezocht! Dat is de titel van de wervingscampagne van Pleegzorg Nederland, die op 22 september van start ging en waarmee de organisatie 3500 nieuwe pleeggezinnen hoopt te werven.

Juvent zet deze campagne regionaal kracht bij, omdat ook in Zeeland de vraag naar nieuwe pleeggezinnen blijft toenemen. De gemeente Sluis draagt deze campagne uiteraard een warm hart toe. Daarom doet wethouder Albert de Bruijn mee aan de actie `Gast aan tafel' tijdens de Week van de Pleegzorg,
die plaatsvindt van 10 tot en met 18 oktober. Tijdens deze actie eten verschillende tafelgasten mee met pleeggezinnen. Hiermee vestigen zij aandacht op het belang van pleegzorg. Immers, ieder kind verdient een warm thuis!Pleeggezin

Als een kind uit huis wordt geplaatst, wordt er altijd eerst binnen het netwerk van het gezin gekeken of opvang mogelijk is. Bijvoorbeeld bij familie, of mensen van de school of sportclub. Lukt dat niet, dan biedt een pleeggezin de oplossing. Vaak gaat het dan om een voltijd plaatsing, maar
soms ook deeltijdzorg - bijvoorbeeld in de weekenden of de vakanties. Ook zijn er pleegouders die alleen crisispleegzorg doen: tot er een definitieve oplossing wordt gevonden, bieden ze - soms voor een paar dagen, soms voor een aantal maanden - acute hulp aan kinderen.Zelf pleegouder worden?

Veel mensen denken dat ze niet geschikt zijn als pleegouder, omdat ze bijvoorbeeld een drukke baan hebben, homoseksueel zijn, alleenstaand zijn of te veel of te weinig verdienen. Maar pleegouders hoeven ook geen superhelden te zijn; het zijn juist hele gewone mensen! Die door heel gewoon te
doen, iets supers kunnen betekenen voor een pleegkind. Kijk voor alle informatie en verhalen over pleegzorg op de website www.supergewonemensengezocht.nl. Of noteer alvast de informatieavond op donderdag 21 januari 2016 in uw agenda. Deze informatieavond vindt van 20.00 tot 22.00 uur plaats in
`t Meulengat in Sluiskil en wordt georganiseerd door Juvent. Meer informatie over het programma en aanmelding vindt u op www.juvent.nl.