FINANCIEN LEEUWARDERADEEL OP ORDE


07 oktober 2015
[IMG]

Het college van de gemeente Leeuwarderadeel biedt de gemeenteraad een sluitende Programmabegroting 2016 aan.

Ook het meerjarig beeld, tot 2019, is positief. Hieronder leest u de saldi van de Programmabegroting.

2016 2017 2018 2019
EUR 159.920 EUR 7.308 EUR 58.021 EUR 137.081

Fusie met gemeente Leeuwarden
De gemeente Leeuwarderadeel loopt met deze begroting al enigszins vooruit op de komende fusie in 2018 met de gemeente Leeuwarden. Op verschillende onderdelen wordt al intensief samengewerkt met Leeuwarden. De samenwerking wordt in 2016 en 2017 verder geintensiveerd. Een onderdeel hiervan is
bijvoorbeeld de samenwerking op belastinggebied. De heffing, inning en invordering van belastingen zal vanaf 2016 door Leeuwarden worden uitgevoerd. Uiteraard worden de belastingen nog tot en met 2017 vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Leeuwarderadeel.

Lees verder in de bijlage (413.65 KB)(Lees voor).

Actueel

* oktober 2015
* september 2015
* augustus 2015
* juli 2015
* juni 2015
* mei 2015
* april 2015
* maart 2015