Gemeente Vlagtwedde - Nieuwe verordeningen Sociale Zaken ter inzage


RSS

Op 22 september 2015 heeft de gemeenteraad van Vlagtwedde twee verordeningen op grond van de Participatiewet vastgesteld. Aanpassing van deze verordeningen was nodig door de wijzigingen in wet- en regelgeving vanuit het Kabinet. Het gaat om de volgende verordeningen:

1. Handhavingsverordening Participatiewet, Ioaw/Ioaz gemeente Vlagtwedde 2015;
2. Verordening verrekening bestuurlijke boete bij recidive gemeente Vlagtwedde 2015.

De verordeningen zijn via overheid.nl in te zien en liggen tevens ter inzage bij de balie in het gemeentehuis.

Gepubliceerd op: 07 oktober 2015