Gemeente Vlagtwedde - Aan wie geeft u in 2015 een Westerwolds Mantel..


RSS

Kent u iemand die minimaal acht uren per week en langer dan drie maanden onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon in onze gemeente? Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Dan komt deze persoon als
mantelzorger in aanmerking voor een mantelzorgcompliment. We roepen in het bijzonder degenen op om jonge mantelzorgers aan te melden.

Westerwolds Mantelzorgcompliment

Dit mantelzorgcompliment bestaat uit twee cadeaubonnen met een gezamenlijke waarde van EUR 50,- te besteden in Westerwolde. Vanaf januari 2015 geeft de rijksoverheid geen financiele bijdrage meer aan mantelzorgers maar is het zogeheten mantelzorgcompliment overgeheveld naar de gemeenten. De
gemeente Vlagtwedde heeft ervoor gekozen om per aanvraag cadeaubonnen met een gezamenlijke waarde van EUR 50,- van lokale ondernemers in de detailhandel en horeca uit te geven. Voor de jonge mantelzorgers zijn er ook bioscoopbonnen tot een bedrag van EUR 50,--.

Aanmelden en criteria

Mantelzorgers kunnen worden aangemeld via het "Voordrachtformulier Mantelzorgcompliment". Dit is onder dit bericht te downloaden of op te vragen bij het Steunpunt Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Zuid Groningen, tel. (0599) 635 999; mantelzorg@welstad.nl . of bij de steunstee in
Vlagtwedde, Sellingen en Ter Apel.

De voordracht moet voor 1 november 2015 worden gedaan door de mantelzorgontvanger of het sociaal netwerk. Een mantelzorgontvanger kan meerdere mantelzorgers voordragen voor het compliment, maar voor iedere mantelzorger maar een keer per kalenderjaar.

Gepubliceerd op: 07 oktober 2015