Brandpreventieweken gericht op 65-plussers


De maand oktober staat in het teken van de Nationale Brandpreventieweken. De brandweerkorpsen van de Veiligheidsregio Utrecht houden een voorlichtingsbijeenkomst voor inwoners van 65 jaar en ouder. Onder de naam `Broodje Brandweer' zijn inwoners uitgenodigd voor een gratis lunch en een goed
gesprek. De voorlichtingsbijeenkomst heeft tot doel het (brand)veiligheidsbewustzijn van 65-plussers te vergroten.

Op www.vrubrandweer.nl kunt u terecht voor meer informatie over brandveiligheid in woningen en het voorkomen van brand. De Veiligheidsregio Utrecht is een samenwerkingsverband tussen gemeente De Ronde Venen en 25 andere gemeenten. De voorlichtingsbijeenkomst in De Ronde Venen vindt plaats bij
de brandweerkazerne in Vinkeveen op dinsdag 13 oktober van 12.30 tot 14.00 uur. Burgemeester Maarten Divendal is aanwezig vanaf 13.30 uur.