Gezamelijke vergadering algemeen bestuur Limburgse Waterschappen


Gezamelijke vergadering algemeen bestuur Limburgse Waterschappen

7 oktober 2015 Het algemeen bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei te Venlo en het algemeen bestuur van het waterschap Roer en Overmaas te Sittard vergaderen gezamenlijk op woensdag 14 oktober 2015 in het kantoor van het Waterschapsbedrijf Limburg te 6043 CX Roermond, Maria Theresialaan
99. De vergadering is openbaar en begint om 19.00 uur.
fusielogo-250.jpg

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda.

2. Verslag 2-AB-overleg van 15 juli 2015.

3. Beeldvormend overleg met betrekking tot de voor de beide algemeen besturen afzonderlijk geagendeerde voorstellen omtrent:

o Vaststelling Waterbeheerplan 2016-2021 'Water in beweging'.

o Frictiekosten in relatie tot fusie.

o Frictiekosten ICT/informatievoorziening.

o Vaststelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg.

4. Presentatie over financieringsstructuur en kostentoedeling.

5. Rondvraag en sluiting.