Openbare vergadering algemeen bestuur


Openbare vergadering algemeen bestuur

7 oktober 2015 Het algemeen bestuur van het Waterschap Peel en Maasvallei te Venlo vergadert op woensdag 14 oktober 2015 in het kantoor van het Waterschapsbedrijf Limburg te 6043 CX Roermond, Maria Theresialaan 99. De vergadering is openbaar en begint aansluitend aan de gezamenlijke
vergadering van de algemeen besturen van het waterschap Peel en Maasvallei en het waterschap Roer en Overmaas.
bestuurshamer-webversie.jpg

Agenda:

1. Opening en vaststelling agenda.

2. Spreekrecht toehoorders.

3. Vaststelling Waterbeheerplan 2016-2021 'Water in beweging'.

4. Frictiekosten:

a. in relatie tot fusie;

b. ICT/informatievoorziening.

5. Vaststelling Regeling Bijzonder Georganiseerd Overleg.

6. Vragenuurtje.

7. Rondvraag.

8. Sluiting.