Aanval Kunduz: Artsen zonder Grenzen dringt aan op onderzoek door In..


woensdag 07 oktober 2015

Artsen zonder Grenzen dringt aan op een onafhankelijk onderzoek naar de dodelijke luchtaanval in Kunduz door de Internationale Humanitaire Fact-Finding Commissie (IHFFC). Het bestaan van deze commissie is vastgelegd in de protocollen van de Geneefse Conventies.Regels

`De Amerikaanse aanval op ons ziekenhuis in Kunduz zorgde voor het grootste verlies van mensen door een luchtaanval in de geschiedenis van onze organisatie,' zegt Dr. Joanne Liu, internationaal voorzitter van Artsen zonder Grenzen. `Tienduizenden mensen in Kunduz kunnen bovendien niet meer
rekenen op medische zorg op het moment dat dit het hardst nodig is. Vandaag zeggen we: genoeg. Zelfs oorlog heeft regels.'IHFFC

De Internationale Humanitaire Fact-Finding Commissie (IHFFC) is het enige permanente orgaan dat specifiek is opgezet om schendingen van internationaal humanitair recht te onderzoeken. Hoewel het bestaan van de commissie in 1991 is vastgesteld, is de commissie nooit gebruikt. Het activeren van
de commissie voor een onderzoek vereist de steun van een van de 76 ondertekenende lidstaten.Menselijkheid

`Dit was niet alleen een aanval op ons ziekenhuis - het was een aanval op de Geneefse Conventies,' stelt Liu. `Dit kan niet getolereerd worden. De conventies bepalen de regels van oorlog en zijn opgesteld om burgers in conflictgebieden te beschermen - ook patienten, medisch personeel en
ziekenhuizen. De conventies brengen enige menselijkheid in een onmenselijke situatie.'Waarheid boven tafel

`We vragen landen die de Geneefse Conventies hebben ondertekend om de commissie te activeren, om de waarheid boven tafel te krijgen en de beschermde status van ziekenhuizen in conflictgebieden te bevestigen.'Lees de hele verklaring van internationaal voorzitter Dr. Joanne Liu: www.artsenzondergrenzen.nl/speechkunduz.Meer informatie over de IHFFC: www.ihffc.org.