Vanavond extra raadsvergadering over opvang vluchtelingen


Vanavond, woensdag 7 oktober, vergadert de gemeenteraad van gemeente Geertruidenberg tijdens een extra vergadering over het onderwerp `Opvang vluchtelingen'.

Grote instroom vluchtelingen

Elke dag melden zich honderden mensen aan in Nederland, waarvoor tijdelijk onderdak gezocht moet worden. Nederland staat voor een grote uitdaging om deze massale instroom van vluchtelingen op te vangen.

Het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) is verantwoordelijk voor de begeleiding van de vluchtelingenstroom in Nederland. Door de grote instroom van vluchtelingen zijn zij inmiddels aan het eind gekomen van hun mogelijkheden om hen te kunnen blijven opvangen. De oorzaak daarvan is een
fysiek gebrek aan opvangplaatsen. Het COA doet daarom een beroep op de gemeenten om voor nu en volgend jaar dringend extra (tijdelijke) locaties ter beschikking te stellen om opvang mogelijk te houden.

Voorstel college

Het college is van mening dat crisisnoodopvang voor 72 uur (3 dagen) in Sporthal De Veste of ondersteuning van een andere gemeente bij de opvang van vluchtelingen de meest reeele opties zijn.

Hieronder een toelichting op deze twee opties:

1. We bieden kortdurende opvang (enkele dagen) aan 50 vluchtelingen in Sporthal De Veste in Geertruidenberg. De ervaring van andere gemeenten leert dat de opvang van vluchtelingen een grote opgave is voor een kleinere gemeente als Geertruidenberg. Daarom wil het college dit alleen doen
wanneer andere gemeenten ons hierbij ondersteunen door 10 medewerkers per dag beschikbaar te stellen.
2. 2. EUR 20.000,- beschikbaar te stellen voor de crisisnoodopvang van vluchtelingen.

Daarnaast bekijkt de gemeente of we 17 statushouders (asielzoekers met een verblijfsvergunning) versneld kunnen huisvesten in onze gemeente. Het huisvesten van statushouders is een verplichting voor gemeenten.

Langdurige opvang van vluchtelingen in gemeente Geertruidenberg is voor het college geen optie.

Extra raadsvergadering

Het college heeft bovenstaand standpunt ingenomen rond de optvang Gezien de maatschappelijke impact die dit besluit kan hebben legt het college het voorstel vanavond voor aan de gemeenteraad.

Spreekrecht

Aan het begin van de raadsvergadering kunt u uw mening kenbaar maken over dit onderwerp. Wilt u gebruik maken van het spreekrecht? Meld u dan vooraf aan bij de griffier, mevrouw drs. K. Millenaar via k.millenaar@geertruidenberg.nl. Dat kan uiterlijk tot het moment waarop de vergadering begint.
U heeft maximaal 5 minuten spreektijd. In totaal is 30 minuten spreektijd beschikbaar, dus er is minder spreektijd per persoon als er meer dan 6 insprekers zijn.

Locatie en tijd

De raadsvergadering start om 19.30 u in de Raadszaal van het gemeentehuis.

Informatie

Meer informatie vindt u in het raadsvoorstel.

Vanzelfsprekend houden wij u de komende tijd op de hoogte van verdere ontwikkelingen rond de vluchtelingenproblematiek. Ook op deze website vindt u actuele informatie.