Voorwaarden voor veilig zelfstandig wonen


woensdag, 07 oktober 2015

Voorwaarden voor veilig zelfstandig wonen Vandaag, 7 oktober 2015, behandelt de Tweede Kamer begroting van het ministerie van Wonen. De Unie KBO wil aandacht voor veiliger zelfstandig wonen. In een Kamerbrief delen wij onze zorgen over veiligheid en onze oplossingen.

Veel ouderen willen en moeten steeds langer zelfstandig blijven wonen. Naarmate zij kwetsbaarder worden, kan dit problemen opleveren. Dit blijkt uit berichten in de media. Brandwondencentra melden dat het aantal ouderen dat met ernstige verbrandingen fors is toegenomen. Ook stijgt volgens de
NOS het aantal ouderen op de spoedeisende hulp. Zowel de ziekenhuizen als de brandwondencentra denken dat het langer zelfstandig thuis wonen van kwetsbare mensen, waaronder licht dementerenden, hieraan ten grondslag ligt.

Zorgen
Ook de Unie KBO ziet dat er steeds meer kwetsbare mensen thuis in een onveilige en ongeschikte woning blijven wonen en dat daarbij meestal de tijd en de financiele middelen ontbreken om met een oplossing te komen. Veel leed, van brandwonden tot vallen, kan voorkomen worden door van thuis op
tijd een veiliger en geschikte omgeving te maken. Eerder dan nu vaak het geval is, zouden mensen zichzelf en hun woning moeten voorbereiden op de tijd waarin zij minder zelfredzaam en kwetsbaar zijn. Nu gebeurt dat vaak pas wanneer de eerste ongelukken zich al hebben voorgedaan.

Bewustwordingscampagne
Unie KBO is van mening dat de overheid een belangrijke rol speelt bij het aanzetten van burgers tot nadenken over hoe zij later willen wonen. Wij pleiten daarom voor een bewustwordingscampagne gericht op jongere senioren vanaf 50 jaar tot 70 jaar. Via landelijke voorlichting en aan de hand van
concrete voorbeelden. Geef senioren met zo'n campagne een kijk in hun eigen (woon)toekomst en geef ze aan hoe zij die toekomst kunnen beinvloeden. Daarmee voorkom je niet alleen persoonlijk leed, maar ook hoge (zorg)kosten. De Unie KBO denkt hier vanzelfsprekend graag over mee.

Gemeenten
Het aanpassen van een woning kost geld. Niet alle ouderen hebben voldoende middelen om hun woning bijvoorbeeld drempelvrij te maken. Gemeenten spelen daar, vanuit de Wmo, een belangrijke rol in. Helaas horen wij nog regelmatig van mensen dat het voor hen een hele strijd is om aanpassingen aan
hun woning (deels) vergoed te krijgen, al hebben zij hier volgens de wet recht op. Bekend is het voorbeeld uit Alphen aan den Rijn, waar een 90-jarige inwoner geen traplift kreeg. De Unie KBO wil dat mensen de tegemoetkoming moeten krijgen waar zij recht op hebben en dat zij, via de
eerdergenoemde campagne, ook op de mogelijkheden hiervoor attent zouden moeten worden gemaakt. Wij verzoeken de minister om hierover met gemeenten in gesprek te gaan.

Jong beginnen
De Unie KBO is van mening dat regeren vooruit zien is. Directeur Manon Vanderkaa: "Met veilig oud worden moet je jong beginnen. We hopen dat de Tweede Kamer en vooral ook de minister luistert naar onze zorgen en oplossingen."

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Klik hier voor onze brief aan de Tweede Kamer

Tweeten
Bookmark and Share