Onrust in de wijkverpleging


Home | Nieuws | Onrust in de wijkverpleging

Onrust in de wijkverpleging

Door: Erik van Uden

07 oktober 2015
[IMG]

Het beleid van de regering is om mensen langer thuis te laten wonen. Daar valt wat voor te zeggen. Maar er wordt tegelijkertijd bezuinigd op de wijkverpleging. En daar ontstaan langzamerhand steeds meer problemen. Er komen clientenstops en de thuiszorgorganisaties trekken aan de bel.

Meer en meer zorgaanbieders stellen een clientenstop in, omdat zij niet weten of zij ook geld zullen ontvangen voor het werk dat zij doen. Ook mensen met een spierziekte hebben hier mee te maken. De zorgverzekeraars willen namelijk dat zij vijf procent van het extra werk voor eigen rekening
nemen. Volgens ActiZ, de koepel van de zorgaanbieders, komt dit simpelweg neer op een korting van vijf procent. Maar vorig jaar hebben zij ook al onbetaald werk moeten leveren. Nu nog eens vijf procent, dat kunnen ze helemaal niet dragen, aldus Actiz.

Van Rijn aan zet
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders vinden dat VWS voldoende geld beschikbaar moet stellen voor wijkverpleging. Maar Van Rijn vindt dat zij hun problemen maar onderling moeten oplossen. In de Tweede Kamer is daar niet iedereen het mee eens: Zo vindt bijvoorbeeld D'66 dat de staatssecretaris
zich meer moet bemoeien met de organisatie van de wijkverpleging, omdat die zo'n belangrijke rol heeft gekregen in de zorg.
Zorgverzekeraars gaan over het geld
Het probleem is echter dat de wijkverpleging is terecht gekomen in de Zorgverzekeringswet (ZVW). Niet de staatssecretaris gaat over het geld voor de wijkverpleging, maar de zorgverzekeraars. En dus ontstaat er een patstelling, waar patienten het slachtoffer van dreigen te worden. Maar dat er
iets moet gebeuren, daar zijn alle partijen het over eens. In ieder geval is de Tweede Kamer over dit onderwerp nog niet uitgepraat.