CSG Reggesteyn in Nijverdal in gesprek met politici


Gepubliceerd op 7 oktober 2015

Leerlingen van CSG Reggesteyn, Noetselerbergweg 20, in Nijverdal krijgen donderdag 8 oktober les van twee politici. Statenlid Jeroen Piksen (CDA) en raadslid Dennis op den Dries (GroenLinks) van de gemeente Hellendoorn gaan met de jongeren in gesprek over de democratie en de rol van de
provincie en de gemeente daarin.

Deze les is onderdeel van het project Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel en vormt voor een aantal leerlingen de voorbereiding op deelname aan de Overijssel Debat Award op 27 november in het provinciehuis. De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie
en rechtsstaat.

Lastig onderscheid

Voor jongeren is het lastig onderscheid te maken tussen wat een provincie, het rijk en de gemeente doet en wie waarvoor verantwoordelijk is. Reden voor provincie, gemeente en ProDemos om samen de studenten op school op te zoeken.

Democratie onder schooltijd - 4.500 jongeren ontmoet!

De provincie Overijssel besteedt extra aandacht aan jongeren vanaf 15 jaar met de bedoeling om hen meer te betrekken bij de democratie. Met het project Overijssel doet mee! bereikt ze jaarlijks meer dan 4.500 jongeren persoonlijk via gastlessen, Democratiespelen, Statenspelen, de Jongerenraad
Overijssel en debatbijeenkomsten zoals de Overijssel Debat Award.

Sinds vier jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat en gemeenten. Ook de gemeenteraad van Hellendoorn ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.

Voorbereiden op de maatschappij

CSG Reggesteyn bereidt haar leerlingen bewust voor op de maatschappij en hoe deze functioneert. Dat doet de school bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met lokale en regionale organisaties, zoals politieke partijen.

Meer informatie

* www.Overijsseldoetmee.nl
* www.prodemos.nl
* www.hellendoorn.nl