Statenlid en raadslid als gastdocent op Het Noordik in Almelo


Gepubliceerd op 7 oktober 2015

Leerlingen van CSG Het Noordik, Noordikslaan 68 in Almelo krijgen op donderdag 8 oktober een gastles van twee politici. Statenlid Yvonne Koolhaas (VVD) en raadslid Arjen Maathuis (VVD) van de gemeente Almelo gaan met de jongeren in gesprek over de democratie en de rol van de provincie en de gemeente
daarin.

Deze les is onderdeel van het project Overijssel doet mee! van de provincie Overijssel en vormt voor een aantal leerlingen de voorbereiding op deelname aan de Overijssel Debat Award op 26 november in het provinciehuis. De les wordt begeleid door een moderator van ProDemos, Huis voor democratie
en rechtsstaat.

Sinds vier jaar werkt de provincie hierin samen met ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat en gemeenten. Ook de gemeenteraad van Almelo ondersteunt van harte initiatieven om scholieren enthousiast te maken voor de politiek.

Meer informatie

* www.overijsseldoetmee.nl
* www.prodemos.nl;
* www.almelo.nl;