Slik op de weg? Gas los!


Elk jaar gebeuren er tientallen ongevallen op Zeeuwse wegen tijdens de oogstperiode, als gevolg van slik op de weg.

Zeker als het regent, kan de weg verraderlijk glad worden. Daarom is sinds 1 oktober 2015 opnieuw de Slik-campagne van start. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) vraagt hiermee aan akkerbouwers en loonwerkers om zich te houden aan de spelregels 'Slik op de weg'.
Weggebruikers worden opgeroepen om alert te zijn op gevaarlijke situaties. "Elk vermijdbaar ongeluk is er een te veel", aldus ROVZ-voorzitter en gedeputeerde Harry van der Maas. "Daarom blijft aandacht voor slik belangrijk."

In de spelregels `Slik op de weg' zijn afspraken vastgelegd die ZLTO, Cumela Nederland, wegbeheerders, politie, OM en ROVZ hebben gemaakt over de Slik-aanpak. Daarin staat dat degene die de oogst binnenhaalt, verplicht is om andere weggebruikers te waarschuwen voor het gevaar van gladheid met
behulp van waarschuwingsborden.

Ook moeten boeren en loonwerkers hun best doen om vervuiling van de weg te voorkomen. Komt er toch slik op de weg of op een fietspad, dan moet de veroorzaker dit zo snel mogelijk opruimen. Gebeurt dat niet, dan maakt de wegbeheerder de weg schoon op kosten van de vervuiler. De vervuiler is
echter altijd aansprakelijk voor eventuele schade of letsel veroorzaakt door slik op de weg.SLIK-bordenactie Tholen

Sinds 2012 zijn de bekende SLIK-borden uitgevoerd in felgeel aluminium. Deze zijn goed bestand tegen herfstige weersomstandigheden. Ook hebben de borden een hoge reflectiewaarde, waardoor ze in het donker net zo goed te zien zijn als andere verkeersborden. Boeren en loonwerkers moeten deze
borden zelf aanschaffen. Gelukkig gebeurt dat steeds vaker op grote schaal. Harry van der Maas: "ZLTO Tholen heeft onlangs honderd van deze borden besteld en met korting aangeboden aan haar leden. De borden zijn allemaal verkocht! Wij hopen dat meer afdelingen dit voorbeeld volgen. Maar boeren
en loonwerkers die graag duurzame borden willen bestellen, kunnen dat uiteraard ook zelf doen."Succesvolle wasstraat-actie op herhaling

Voor de derde keer wordt de succesvolle kortingsactie bij Zeeuwse wasstraten herhaald. Tegen inlevering van de bon uit de Zeeuwse huis-aan-huisbladen kunnen automobilisten hun vuile auto met een aantrekkelijk korting laten wassen bij de deelnemende wasstraten. Zo worden weggebruikers op een
positieve manier nog een keer geattendeerd op de Slik-campagne.Advies aan weggebruikers

Slik op de weg is nooit helemaal te voorkomen in het buitengebied. Rustig rijden is daarom het advies. Als er een SLIK-bord staat, betekent dat "gas los" en voorzichtig verder rijden. Weggebruikers die onderweg slik zien liggen zonder dat er een slikbord te zien is, kunnen dit melden bij de
politie (tel. 0900 - 8844). De politie geeft de melding door aan de wegbeheerder, zodat die wat aan de gevaarlijke situatie kan doen.