Samen met buurtbemiddeling komen tot een oplossing!


Geplaatst: 7-10-2015

Nederland is een dichtbevolkt land waar conflicten tussen buren regelmatig voor komen. Geluidsoverlast, vernielingen, stank, spelende kinderen en huisdieren zijn voorbeelden die kunnen leiden tot irritaties. De meeste buren komen hier gelukkig samen wel aan uit. Soms lukt dit niet. In deze
gevallen biedt buurtbemiddeling een oplossing.

Wat is buurtbemiddeling?

Stel u heeft ruzie met uw buurman. U wil het conflict wel oplossen, maar samen komt u er niet aan uit. In dat geval kunt u buurtbemiddeling inschakelen. Buurtbemiddelaars zijn geschoolde vrijwilligers die zich neutraal opstellen en geen oordeel geven. Zij luisteren eerst goed naar de verhalen
van beide partijen afzonderlijk en begeleiden daarna een gezamenlijk gesprek. Buurtbemiddeling helpt mensen weer in gesprek te laten komen en samen verschillende oplossingen te bedenken. Uiteindelijk wordt gezamenlijk voor bepaalde oplossingen gekozen, waarna heldere afspraken worden gemaakt
waar beide partijen zich aan moeten houden. Doordat de partijen zelf de oplossingen aandragen, is de kans veel groter dat het probleem daarna echt is opgelost.

Wat verwacht buurtbemiddeling van u?

Buurtbemiddeling verwacht van u dat u bereid bent u volledig in te zetten voor een oplossing. Om dat te kunnen bereiken is het nodig om open met elkaar te communiceren. Niet over de ander oordelen en goed luisteren naar de ander.

Voor wie is het bedoeld?

Buurtbemiddeling is bedoeld voor alle inwoners van de gemeente Moerdijk die in een conflictsituatie met een buurtgenoot zitten of dreigen te komen. Het is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. U dient mee te denken over een mogelijke oplossing en hier ook aan mee te werken. Buurtbemiddeling is
gratis.

Hoe kan ik buurtbemiddeling inschakelen?

Wilt u de hulp van een buurtbemiddelaar inroepen? Neem dan contact op met de cooerdinator buurtbemiddeling Moerdijk via telefoonnummer: 06-44688219 of e-mail: buurtbemiddeling@moerdijk.nl.
Kijk voor meer informatie ook eens op www.problemenmetjeburen.nl.

Week van de Veiligheid

Week 41 staat ieder jaar in heel Nederland speciaal in het teken van veiligheid. Van 5 tot en met 11 oktober besteden we daarom elke dag aandacht aan een veiligheidsonderwerp. Daarnaast zetten de buurtpreventieteams in onze gemeente zich deze week extra in.