Burgemeester Aboutaleb neemt manifest 'Rotterdam verwelkomt Vluchtel..


Burgemeester Aboutaleb neemt manifest 'Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen' in ontvangst

Woensdag, 7 oktober 2015. Nieuws, Redactie

Burgemeester Aboutaleb neemt manifest 'Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen' in ontvangst

Verschillende Rotterdamse organisaties hebben de handen ineen geslagen om de vluchtelingen welkom te heten in onze stad. De organisaties, verenigd in 'Rotterdam verwelkomt vluchtelingen', zijn van mening dat deze mensen de ruimte verdienen om tot rust te komen. Alleen dan kunnen zij vervolgens
een positieve bijdrage leveren aan de samenleving. Aanstaande donderdag zal burgemeester Aboutaleb een gezamenlijk manifest in ontvangst nemen. Ook de PvdA heeft dit manifest ondersteund.

Na de eerste berichten over de grote vluchtelingenstromen hebben verschillende maatschappelijke en politieke organisaties het voortouw genomen om deze mensen welkom te heten in Rotterdam. Onder de noemer 'Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen' zijn praktische hulpinitiatieven in de stad
gebundeld. Onderdeel van de samenwerking is het vergroten van de betrokkenheid van de Rotterdammers door middel van een manifest, dat - inmiddels ondertekend door meer dan veertig organisaties - aanstaande donderdag door burgemeester Aboutaleb in ontvangst genomen zal worden. Dit zal gebeuren
in zaal 7 op het stadhuis.

Donderdag wordt ook de site rotterdamverwelkomtvluchtelingen.nl gelanceerd. Hierop zijn alle hulpinitiatieven gebundeld. Hier is ook het manifest te vinden met de uitnodiging aan alle Rotterdammers om dit statement te ondertekenen.

In ontvangstneming manifest 'Rotterdam verwelkomt Vluchtelingen' en lancering site:

* Donderdag 8 oktober
* Stadhuis Rotterdam, kamer 7
* Tussen 12.30 en 14.00 uur (pauze raad)

Achter het manifest scharen zich de volgende Rotterdammers
Diaconaal Centrum Pauluskerk Rotterdam; ROS, Rotterdams Ongedocumenteerden Steunpunt; Mara; Samen010; SPIOR, Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond; Convent der Kerken; Liberaal Joodse Gemeente; Centrale Stuurgroep Protestante kerken in Groot Rotterdam (PKN); RK
Parochiefederaties Rechter Maasoever; Platform Levensbeschouwelijke & Religieuze Organisaties Rotterdam; Humanistisch Verbond, afdeling Rotterdam; SKIN-Rotterdam, Samen Kerk in Nederland; PBR, Platform Buitenlanders Rijnmond; Coalitie Rotterdammers voor Mekaar; FNV Rotterdam; De Nieuwe
Universiteit Rotterdam; Rotterdam United; Chileense gemeenschap Rotterdam; Voice of Afghan Woman Jasmijnplein, solidaiteitsplein voor Syrie; Casa Tiberias; Dona Daria, Kenniscentrum Emancipatie; SKVR, Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam; Maas theater en dans; WMDC/Grounds; Formaat,
Werkplaats voor Participatief Drama; Arab Camera Festival; Acteursgroep Wunderbaum; Sander de Kramer; Carrie; Willem Schinkel, bijzonder hoogleraar sociale theorie, Erasmus Universiteit Rotterdam; Johan P. Mackenbach, hoogleraar maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC; Henk Oosterling,
filosoof EUR, directeur Rotterdam Vakmanstad; Alex Burdorf, hoogleraar Volksgezondheid Erasmus MC; Bas Kwakman, directeur Poetry international; Jana Beranova, voormalig stadsdichter; Rien Vroegindeweij, dichter; SP Rotterdam; CU-SGP Rotterdam; PvdA Rotterdam; NIDA Rotterdam; D66 Rotterdam;
GroenLinks Rotterdam; CDA Rotterdam; Partij voor de Dieren Rotterdam

In de bijlage vindt u het manifest.