Liemerse Omroepstichting wil lokale omroep Lingewaard worden


Het college van B&W gaat de gemeenteraad voorstellen om een positief advies uit te brengen over de aanvraag van de Liemerse Omroepstichting. Deze omroepstichting wil aangewezen worden als lokale omroep.

Bij het Commissariaat voor de Media is door de stichting een verzoek ingediend om in aanmerking te komen voor een aanwijzing als lokale publieke media-instelling. De stichting heeft ook verzocht om in aanmerking te komen voor gebiedsuitbreiding met de gemeente Lingewaard. De omroep is reeds
actief in diverse gemeenten in de Liemers.

De gemeenteraad moet volgens de Mediawet een advies geven op basis van vier eisen. Er moet sprake zijn van een rechtspersoon en de stichting moet regionaal nieuws aanbieden. Ook moet er een programmabeleidsbepalend orgaan zijn, dat verschillende maatschappelijke, culturele en godsdienstige
stromingen in de gemeente vertegenwoordigt. De Liemerse Omroepstichting voldoet aan deze eisen. Ook de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar vragen de gemeenteraden een positief advies uit te brengen. Na besluitvorming door de raad kan er over worden gegaan tot
afgifte van de zendmachtiging.

De gemeente Lingewaard heeft op dit moment geen lokale of regionale omroep. Wel is omroep Lingewaard actief, doch deze omroep zendt uit via internet.

Tot december 2014 was HTV Lingewaard actief als lokale omroep. Deze omroep heeft echter in 2014 besloten geen gebruik meer te maken van de zendmachtiging.