College spreekt met bedrijven en bewoners over tijdelijke opvangloca..


Gepubliceerd op: 06 oktober 2015, Laatst bewerkt op: 07 oktober 2015

Maandag 5 oktober heeft het college gesproken met bedrijven en inwoners over de tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers. Het college draagt op 6 oktober het terrein van de voormalige Technische Hogeschool (TH-locatie) aan de Lange Kleiweg aan de gemeenteraad voor als tijdelijke
opvanglocatie voor 500 asielzoekers voor een periode van drie tot vijf jaar.

Het college heeft de inwoners van de Muziekbuurt en een aantal bedrijven in de Plaspoelpolder toelichting gegeven op het voorstel aan de raad en de gelegenheid geboden om vragen te stellen.

Maandagmiddag sprak een aantal collegeleden met circa 15 bedrijven in de nabije omgeving van de TH-locatie.

Naast veel vragen over de wijze waarop de asielzoekers worden opgevangen op de TH-locatie waren er vragen over veiligheid, besluitvormingsprocedure, alternatieve locaties, planning en het vervolgproces.

's Avonds was er een informatieve bijeenkomst voor de omwonenden van de TH-locatie. Ook de leden van de gemeenteraad waren uitgenodigd. Het college en medewerkers van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) waren aanwezig om met hen in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. De meest
gehoorde vragen gingen over de termijn waarop het asielzoekerscentrum er komt, veiligheid, de samenstelling van de groep bewoners, wat hun komst betekent voor scholen, maar ook bijvoorbeeld wat mensen kunnen doen om te helpen.

De meest gestelde vragen en antwoorden zijn terug te vinden op de website www.rijswijk.nl . Ook op de website van het COA staat veel informatie.

Op 6 oktober neemt de gemeenteraad een besluit over het collegevoorstel

* Deel College spreekt met bedrijven en bewoners over tijdelijke opvanglocatie voor asielzoekers op Facebook
* Twitter