Herbeoordeling jeugdhulp


(07-10-2015)

Is uw kind in het bezit van een indicatie voor jeugdhulp-ondersteuning die afgegeven is voor 1 januari 2015 en doorloopt tot na 31 december 2015? En is er daarnaast vanaf 1 januari 2016 nog jeugdhulp-ondersteuning nodig? Dan bent u verplicht een nieuwe aanvraag voor jeugdhulp-ondersteuning in
te dienen bij uw gemeente. De gemeente gaat dan met u in gesprek om samen te bekijken welke jeugdhulp-ondersteuning nodig is.

De gemeente heeft ouders/verzorgers die vallen onder dit overgangsrecht een brief met een toelichting en een aanvraagformulier toegestuurd. Het aanvraagformulier kan in samenspraak met de betrokken begeleider of jeugdhulpverlener worden ingevuld. Ook staan de clientadviseurs van de gemeente en
de collega's van het Centrum voor Jeugd & Gezin klaar om zo nodig ondersteuning te bieden.

Denkt u onder het overgangsrecht te vallen maar heeft u geen brief ontvangen, neemt u dan contact op de gemeente via (0597) 53 71 00. Uiteraard kunt u ook met uw overige vragen bij ons terecht.