Toekomst gemeente Haaren, inwonersbijeenkomst Haaren


Logo toekomst gemeente Haaren

Steekhoudende argumenten maar ook vaak `gevoel' dat spreekt op inwonersbijeenkomst Haaren.

5 oktober was het grootste dorp van de gemeente aan de beurt voor de inwonersbijeenkomst over de toekomst van gemeente Haaren. Met wat meer aanmeldingen dan in de andere dorpen, werd naast de avond- ook een middagbijeenkomst ingelast.

's Middags waren ongeveer dertig Haarenaren naar Den Domp gekomen om hun mening en ideeen over de toekomst van hun dorp en de gemeente te geven. In een gemoedelijke en positieve sfeer werd in drie rondes gekeken in welke van de 36 scenario's die mening en ideeen het beste tot hun recht komen.
Dagvoorzitter Danny van den Boom legde vervolgens uit dat het daarbij niet draait om de hoeveelheid argumenten dat voor een scenario wordt uitgesproken. Het gaat vooral om de kracht van de argumenten. Veel argumenten waren sterk in onderbouwing, ook werd opvallend vaak aangegeven dat het om
gevoel of een onderbuik gevoel ging.

Bij de avondbijeenkomst verzamelden zich zo'n veertig inwoners in Den Domp. Wederom waren College van B&W, leden van de gemeenteraad en Brede Klankbordgroep en de pers als aandachtige toehoorders aanwezig. Uiteraard hadden zij verder geen rol, tijdens de drie rondes van tafelgesprekken draaide
het om de input van inwoners.

Harry ter Braak van onderzoeksbureau WagenaarHoes presenteerde daarnaast ook de resultaten van hun onderzoek. Samen met de inbreng uit de inwonersbijeenkomsten in alle dorpen en de inbreng via andere kanalen vormt hun onderzoek de basis voor de derde fase van het traject, de brede raadpleging.
Hoe die er uit gaan zien is nog niet bekend. Daar wordt over gesproken nadat alle inwonersbijeenkomsten hebben plaatsgevonden.