Gemeente test weegmatten om zwaar verkeer te beperken


Vorige week testte de gemeente het gebruik van mobiele elektronische weegmatten. Deze worden mogelijk ingezet als handhavingmiddel voor te zwaar verkeer op smalle polderwegen. De Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA's) zijn nu veel tijd kwijt om vrachtwagens en trekkers naar weegbruggen te
sturen. Met de elektronische matten kunnen zij deze straks ter plekke wegen.

Vergroten leefbaarheid en verkeersveiligheid

De gemeente werkt aan nieuw beleid voor toegangsbeperking op buitenwegen. Wethouder Kees Oskam: "Het doel is om onze wegen optimaal te benutten voor onze lokale bedrijven, maar ook om de leefbaarheid en verkeersveiligheid te vergroten. Hiernaast wil de gemeente minder verschil realiseren in
regels op de wegen. Het gaat hierbij specifiek om de geslotenverklaringen rond gewichts- en afmetingbeperkingen en de weekendafsluitingen. Met deze weeginstallatie zijn we in staat om daadwerkelijk te handhaven op het onderdeel gewicht."

Vragen en klachten

Op de wegen in het buitengebied ontstaan steeds grotere risico's door de toegenomen gewichtsbelasting en afmeting van voertuigen. Hierdoor wordt schade veroorzaakt aan de wegen en komt de verkeersveiligheid onder druk te staan. Ook kost het de gemeenschap veel geld. Inwoners stellen al lange
tijd vragen over aan de gemeente over deze situatie en dienden klachten in.

Gezamenlijke aanpak

Maatregelen op de wegen in het buitengebied hebben effect op vele ondernemers, organisaties en inwoners. Sinds 2014 denken er velen van hen mee over de beste uitwerking van het nieuwe beleid.

Economisch delict

Door de inzet van een weegmat kan bij een overtreding een boete worden afgeven voor een te zwaar of te groot voertuig op basis van een economisch delict. Deze zijn veel hoger en effectiever dan de boetes die nu afgegeven worden op basis van overtreding van de Wegenverkeerswet. Met het oog
hierop is het voor ondernemers en inwoners noodzakelijk om een ontheffing aan te vragen voor zwaar transport. De mogelijke aanschaf van een weegmat door de gemeente gebeurt bij voorkeur in regionaal verband.

[persbericht gemeente Bodegraven-Reeuwijk, dinsdag 6 oktober 2015]

Te downloaden:

* weegmat demo 009.JPGjpg(2,65 MB)
* weegmat demo 002.JPGjpg(2,66 MB)

Document download informatie:

* Bestanden met de extensie .jpg kunnen gelezen worden met bijvoorbeeld: XnView