Gemeente Cranendonck / Actueel / Laatste nieuws / Uitnodiging en age..


[IMG]

Deze raadsvergadering gaat alleen door als de vergadering van de adviescommissie uiterlijk 22.30 uur is afgelopen en als men in de vergadering van de adviescommissie tot de conclusie is gekomen dat over een raadsvoorstel geen verdere beraadslaging nodig is.

Dat voorstel wordt dan een hamerstuk, dat op de agenda van de aansluitende raadsvergadering kan worden geplaatst. De definitieve agenda van de raadsvergadering wordt gemaakt na het sluiten van de vergadering van de adviescommissie.

De voorlopige agenda voor de raadsvergadering van 13 oktober 2015:

1. Opening

2. Vaststellen van de agenda van de vergadering

3. Hamerstukken

4. Sluiting