Aankondiging openbare informatievergaderingen


Op dinsdag 13 oktober, woensdag 14 oktober en donderdag 15 oktober vergaderen de raadsleden van Heusden in het gemeentehuis in Vlijmen. De vergaderingen zijn openbaar en starten alle dagen om 19.30 uur. U bent van harte welkom!

De agenda's en de bijbehorende stukken kunt u hier vinden. Voor het spreekrecht verwijzen wij u naar de agenda's op de website.

Vergadering 13 oktober: Bestuur en Beheer
Op de agenda staan onder meer: Onderzoek Rekenkamercommissie over inhuur van externen; Toelichting op regionale samenwerkingsverbanden; Presentatie over werkwijze Actualisatie Kadernota Grondbeleid.

Vergadering 14 oktober: Ruimte
Op de agenda staat onder meer: Presentatie inrichting Centrum Vlijmen; Toelichting op regionale samenwerkingsverbanden; Ontwerpbestemmingsplan Heidijk 16 Vlijmen.

Vergadering 15 oktober: Samenleving
Op de agenda staan onder meer: Actualiteiten in de transities in het Sociaal Domein en bij Baanbrekers; Presentatie Stand van Zaken Buurt Bestuurt; Toelichting op regionale Samenwerkingsverbanden