Column van de burgemeester


Publicatiedatum:
woensdag 07-10-2015
Elke week schrijft burgemeester Theo Weterings een column naar aanleiding van een vraag. Deze week gaat het over: "Buurtbemiddeling Haarlemmermeer bestaat tien jaar. Een mooie mijlpaal, of zonde dat het nodig is?"
Buren drinken samen koffie

Burgemeester Theo Weterings:

"De neiging is groot om `beide' te antwoorden. Maar ik zou daarmee Buurtbemiddeling Haarlemmermeer, een onderdeel van de organisatie MeerWaarde, ernstig te kort doen. Liever begin ik dus met een welgemeende felicitatie aan de jubilerende buurtbemiddelaars. Dank voor en complimenten aan, mede
namens wethouder Tom Horn, die pas op hun jubileumfeest is geweest, de 22 buurtbemiddelaars. Deze vrijwilligers zijn van grote waarde voor de lokale samenleving die niet in geld is uit te drukken. Dat is maar goed ook, want ze zijn onbetaalbaar. Door hun werk wordt menige gang naar de rechter
of het politiebureau voorkomen. Dat is maar goed ook, want vaak gaat het om kwesties zonder strafbare feiten waardoor rechters en politie er dan ook niet eens zo veel mee kunnen. Door buurtbemiddelaars komen slepende conflicten tot een einde. Zij dragen dus bij aan de goede sfeer in een straat
of wijk. Door hun bemiddeling groeit ook de zelfredzaamheid, want inwoners die op eigen kracht hun conflicten oplossen zijn daarvan een sprekend voorbeeld. Dat buurtbemiddelaars nodig zijn, is inderdaad aan een kant jammer. Want waar zij komen, is het flink hommeles. Maar een samenleving
waarin iedereen non-stop in totale harmonie verkeert met zijn omgeving bestaat nu eenmaal niet, ook niet in onze polder. De onenigheid kan over de meest uiteenlopende onderwerpen gaan. Behalve het probleem zelf, komt daar dikwijls bij dat betrokkenen er niet meer met elkaar over kunnen praten.
Zo houden zij hun verdeeldheid in stand en hoe langer zo'n impasse voortduurt, hoe scherper de randjes worden. Het is daar dat het werk begint van de buurtbemiddelaar. Door hem of haar wordt de onderlinge communicatie hersteld. Dat is een majeure stap op weg naar de oplossing. De
buurtbemiddelaar velt geen oordeel, komt ook niet met de oplossing, maar zorgt ervoor dat betrokkenen dat in onderling overleg alsnog zelf doen. Dat en niets anders is de agenda van de buurtbemiddelaar. Oplossingen waarmee betrokkenen uiteindelijk zelf op de proppen komen, zijn vaak duurzamer
dan door derden bedacht. Ook dat is een voordeel van Buurtbemiddeling Haarlemmermeer."