Aandacht voor huiselijk geweld


Datum: 07 oktober 2015

Deze week is het de landelijke week van de veiligheid. Iedere dag staat daarbij een ander veiligheidsthema centraal.

Huiselijk geweld is geweld dat iemand pleegt uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het woord `huiselijk' zegt niets over de plaats van het geweld, maar over de relatie tussen de geweldpleger en het slachtoffer. Huiselijk geweld kan dus zowel binnenshuis als buitenshuis plaatsvinden en
in verschillende vormen.

Elke maand sterft er in Nederland een kind of een volwassene aan de gevolgen van huiselijk geweld. Elke 10 minuten rukt de politie ergens in Nederland uit voor een melding van huiselijk geweld. De politie registreert jaarlijks 65.000 incidenten van huiselijk geweld. Dit is naar schatting 12%
van de omvang van huiselijk geweld. In werkelijkheid liggen de aantallen veel hoger.

Er is een verband tussen huiselijk geweld en agressie in de maatschappij. Vooral bij kinderen kunnen de gevolgen groot zijn. Ze presteren bijvoorbeeld minder op school, isoleren zich van andere kinderen of gaan zelf geweld gebruiken. In hun verdere leven hebben ze relatief vaak moeite met
(intieme) relaties en de opvoeding van hun eigen kinderen.

Zorgen melden

Maakt u zich zorgen over iemand of een gezin? Heeft u een vermoeden van mishandeling? Of bent u zelf veroorzaker van huiselijk geweld? Schroom niet en neem contact op met een van de volgende instanties:

* Samen Veilig, tel: 0800 - 2000 (24/7 bereikbaar). Kijk voor meer informatie op www.samen-veilig.nl en
* Centrum voor Elkaar: tel: 030 - 659 59 59
* Gemeente Bunnik, tel: 030 - 659 48 48

Bel bij acute noodsituaties altijd het alarmnummer 112.