Gemeente Cranendonck / Actueel / Laatste nieuws / Adviescommissie vo..


Op dinsdag 13 oktober a.s. zijn er hoorzittingen van de Adviescommissie voor de bezwaarschriften A2-Gemeenten, Algemene Kamer.

De hoorzitting zal plaatsvinden in het gemeentehuis te Heeze, Jan Deckersstraat 2 en begint om 19.00 uur.

19.00 - 19.30 uur behandeling van het bezwaarschrift ingediend door mr. Smets van Keizers Advocaten namens mevrouw Van Straten-Lankamp, gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, waarbij werd besloten een drank- en
horecavergunning te verlenen voor Cafe Jo D'n Urste. Tevens werd besloten om aan de vergunning op grond van artikel 3 lid 7 Wet Bibob voorschriften te verbinden.

20:10 - 20:40 uur behandeling van het bezwaarschrift ingediend door dhr. Van Riet, gericht tegen het besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Valkenswaard, waarbij werd besloten om afwijzend te beschikken op het verzoek tot handhaving ten aanzien van het
adres Zeelberg 47 te Valkenswaard.

Voor informatie kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken, Samenwerking A2-Gemeenten, mw. S. Scholz, telefoonnummer 040-2241438.