Aan wie geeft u in 2015 een Westerwolds Mantelzorgcompliment?


(07-10-2015)

Kent u iemand die minimaal acht uren per week en langer dan drie maanden onbetaald zorgt voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevend persoon in onze gemeente? Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis. Dan komt deze persoon als
mantelzorger in aanmerking voor een mantelzorgcompliment. We roepen u in het bijzonder op om ook jonge mantelzorgers aan te melden.

Westerwolds Mantelzorgcompliment

Dit mantelzorgcompliment bestaat uit twee cadeaubonnen met een gezamenlijke waarde van EUR 50,- te besteden in Westerwolde.

Aanmelden en criteria

Mantelzorgers kunnen worden aangemeld via het "Voordrachtformulier Mantelzorgcompliment" dat u hieronder kunt downloaden of op kunt vragen bij het Steunpunt Mantelzorg Bellingwedde, tel.nr. (0597) 42 18 33 of www.hetoudeambt.nl. De voordracht moet voor 1 november 2015 worden gedaan door de
mantelzorgontvanger of het sociaal netwerk. Een mantelzorgontvanger kan meerdere mantelzorgers voordragen voor het compliment, maar voor iedere mantelzorger maar een keer per kalenderjaar.