Is uw woning geschikt voor zonnepanelen?


Is uw woning geschikt voor zonnepanelen?

Zonlicht als onuitputtelijke en milieuvriendelijke bron van energie spreekt veel mensen aan. Maar hoe weet u of uw huis geschikt is voor zonnepanelen? Dat ontdekt u snel met de online Zonnekaart.

Wat is jouw zon waard?

Voer op www.watisjouwzonwaard.frl uw adresgegevens in en u krijgt een overzicht waarin staat of zonnepanelen ook voor u interessant zijn. De kaart geeft op basis van zoninstraling op uw dakvlakken een betrouwbare schatting van het aantal zonnepanelen dat hierop geplaatst kan worden. Ook krijgt
u inzicht in wat de investering oplevert.

Kiezen voor besparing en duurzaamheid

Bij opwekking van stroom uit zonlicht komen geen broeikasgassen en schadelijke stoffen vrij. Zonnepanelen voorzien zo op een duurzame manier in een deel van de stroombehoefte van een huishouden en leveren een flinke besparing op aan energiekosten. Wie kiest voor een zonneboiler bespaart zelfs
bijna de helft van de energiekosten voor warm water.

Stimulering Zonne-energie

De online Zonnekaart is een initiatief van de gezamenlijke Friese gemeenten en Provincie Fryslan. De Zonnekaart moet inwoners stimuleren om ook te kiezen voor zonne-energie. Inmiddels is de Zonnekaart voor alle Friese gemeentes te gebruiken. Ontdek uw kansen voor zonne-energie op
www.watisjouwzonwaard.frl.