Vergadering WUBBB 21 oktober


[IMG]

07-10-2015

De vergadering van de WUBBB, de Werkgroep Uitvoering Bestemmingsplannen Buitengebied Boxtel, vindt plaats op woensdag 21 oktober 2015 om 19.30 uur in de Projectenkamer 't Speelveld in het gemeentehuis, ingang aan de Dr. Van Helvoortstraat.

Agenda

1. opening
2. verslag van de vergadering van 17 juni 2015
3. mededelingen van de kant van de ZLTO, Natuurwerkgroepen, Heemkundekring, Waterschap en
de gemeente:
4. landschappelijke inpassing Schijndelsedijk 14a
5. omgevingsvergunning kabeltrace Oirschot - Boxtel
6. omgevingsvergunning boomteeltlocatie Beukendreef
7. rondvraag
8. sluiting.

Gerelateerd:

* WUBBB