Voorstel tot wijzigen Verordening Winkeltijden


Foto van de Nieuwstraat met winkelend publiek

De gemeenteraad heeft eind 2013 besloten de Verordening Winkeltijden aan te passen zodat winkels zelf kunnen bepalen of ze wel of niet geopend zijn op zon- en feestdagen. Hierbij zijn openingstijden vastgesteld op zondag tussen 13.00 en 20.00 uur en op feestdagen tussen 10.00 en 20.00 uur.

Na twee jaar wijst de praktijk uit dat vooral supermarkten tot op heden gebruikmaken van een wekelijkse zondagopenstelling en de andere winkeliers eens per maand op zondag geopend zijn.

Eerder open op zondag

Een aantal supermarkten heeft aangegeven dat zij graag een uur eerder op zondag willen open gaan, dus in plaats van om 13.00 om 12.00 uur.

Evaluatie

Het voornemen is nu om aan de gemeenteraad een evaluatie voor te leggen waaruit blijkt hoe ondernemers en inwoners van Maassluis de openstelling van winkels op zon- en feestdagen ervaren.

Voorstel

Bij deze evaluatie wordt meteen het voorstel betrokken om winkels in de gelegenheid te stellen op zondag vanaf 12.00 uur geopend te zijn in plaats van vanaf 13.00 uur. Hierbij wordt nadrukkelijk opgemerkt dat het de ondernemers vrij staat of zij hier wel of geen gebruik van maken.

Vragenlijst

De winkeliersverenigingen hebben een vragenlijst ontvangen waarin zij hun mening over de Verordening Winkeltijden kenbaar kunnen maken.

Ervaringen kenbaar maken

De gemeente wil inwoners van Maassluis graag in de gelegenheid stellen om ervaringen kenbaar te maken voor wat betreft de openstelling op zon- en feestdagen. Ook kunnen inwoners reageren op het voorstel om de openingstijden op de zondagen te vervroegen van 13.00 naar 12.00 uur.

Reageren

Reacties kunnen voor 1 november 2015 schriftelijk ingediend worden bij het college van burgemeester en wethouders, ter attentie van de afdeling openbare orde en wijkbeheer, Postbus 55, 3140 AB Maassluis. Het is ook mogelijk te reageren via e-mail. Gebruik dan het adres:
c.a.boudesteijn@maassluis.nl.

De gemeente dankt u alvast voor uw inbreng. Via deze website en in de Schakel wordt u op de hoogte gehouden van het resultaat.