Inzicht in gevolgen Onderwijsbegroting voor schoolbesturen primair o..


07-10-2015

Welke gevolgen heeft de Onderwijsbegroting voor de bekostiging van schoolbesturen in het primair onderwijs? De PO-Raad heeft hiervan een overzicht gemaakt. Het gaat om een indicatief overzicht van de bekostigingsmutaties zoals we deze voor de komende jaren op macroniveau verwachten. Dit kan
helpen bij het maken van je meerjarenbegroting.

Het volledige bericht, het overzicht en uitleg hierbij zijn te lezen op Mijn PO-Raad. U dient ingelogd te zijn om hierbij te kunnen.

Laatst gewijzigd:
woensdag 7 oktober 2015