15 oktober raadsvergadering


Op donderdag 15 oktober vergadert de gemeenteraad van Lingewaal om 20.00 uur in het gemeentehuis te Asperen. De raadsvergadering is openbaar. U bent van harte welkom om deze vergadering op de publieke tribune bij te wonen.

De agenda en de stukken staan einde deze week op www.lingewaal.nl/raadsagenda en liggen dan ook ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis. De agenda van de raad publiceren we volgende week in het Lingewaaljournaal.

Spreekrecht

Als u gebruik wilt maken van het spreekrecht, dan kunt u dit tot aan de vergaderdag tot uiterlijk 16.00 uur kenbaar maken. U kunt zich aanmelden bij de raadsgriffier dhr. H.H. Dame via (0345) 634 000 of h.dame@lingewaal.nl.

Radio-uitzending

De raadsvergadering is rechtstreeks te beluisteren via radio LekWaal FM, via het geluid van de kabelkrant LekWaal TV en via www.lekwaaltv.nl.