Wijziging buslijn Arriva in Hoeven


Wijziging buslijn Arriva in Hoeven

Op 8 juni is in conferentiecentrum Bovendonk met een groot aantal bewoners van de Sint Janstraat, Hofstraat, belangenorganisaties en andere geinteresseerden gesproken over de bus in de Sint Janstraat. Ook Arriva was hier als busmaatschappij aanwezig.
We hebben veel reacties ontvangen en deze zijn met Arriva, de provincie Noord Brabant en het college besproken.

Naar aanleiding van deze gesprekken heeft het college op 15 september jl besloten medewerking te verlenen aan de plannen van Arriva om de buslijn met ingang van de nieuwe dienstregeling medio december 2015 te laten rijden via de Halderbergselaan. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten
meegegeven:

* De locatie voor de nieuwe halte aan de Halderbergselaan wordt in overleg met direct belanghebbenden gekozen.
* De nieuwe halte aan de Halderbergselaan wordt een halte die voldoet aan alle eisen die worden gesteld aan een HOV-halte en dient optimaal bereikbaar en toegankelijk te zijn.