Verkeersmaatregelen rondom Zuidelijke Omleiding Ou


Verkeersmaatregelen rondom Zuidelijke Omleiding Oudenbosch

Afsluiting fietspad Vaartweg in Oudenbosch

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 september 2015 een verkeersbesluit hebben genomen voor het afsluiten van het fietspad Vaartweg te Oudenbosch, tussen de Koestraat en Verlegde Galgestraat in de periode van 16 november 2015 t/m 25 april 2016. Deze afsluiting is
noodzakelijk in verband met de bouw van een fietstunnel. Het fietsverkeer wordt ter plaatse omgeleid via de Koestraat, Galgestraat, Verlegde Galgestraat. Het fietspad is nu ook al afgesloten in verband met de verlegging van de afvalwater persleiding. Het verkeersbesluit met de daarbij
behorende tekening ligt voor een ieder ter inzage bij het OmgevingsLoket van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking.

VRI-geregelde kruising Jan Teunisstraat in Oudenbosch

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 28 september 2015 een verkeersbesluit hebben genomen voor het plaatsen van een VRI op de kruising van de Jan Teunisstraat te Oudenbosch met het trace van de ZOO. Om gevaarlijke situaties te voorkomen zal Dura Vermeer op deze kruising
verkeerslichten plaatsen voor een veilige oversteek. Het verkeerslicht staat in principe altijd op groen voor verkeer op de Jan Teunisstraat, maar springt tijdelijk op rood wanneer bouwverkeer de oversteek nadert.
Het verkeersbesluit met de daarbij behorende tekening ligt voor een ieder ter inzage bij het OmgevingsLoket van het gemeentehuis gedurende 6 weken na de openbare bekendmaking.

Voor meer informatie over de werkzaamheden of het project kunt u contact opnemen met Dura Vermeer via telefoonnummer 06-535 99 991 of via de website www.zuidelijkeomleggingoudenbosch.nl