Uitnodiging vergadering Adviesraad Wmo 12 oktober 2015


Maandag 12 oktober 2015 vergadert de Adviesraad Wmo van Tytsjerksteradiel weer in het gemeentehuis in Burgum. De vergadering is openbaar en begint om 19.30 uur en duurt tot 21.30 uur. U bent van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.

Punten die o.a. op de agenda staan zijn:

* Mantelzorg
* Vertrouwenspersoon
* Persoonlijke signalering nieuw beleid

Een uitgebreide agenda met de bijbehorende stukken kunt u aanvragen bij Lutske Alma via l.alma@achtkarspelen.nl.